Kalendarium

Styczeń:

-

Luty

25-26 - Krajowa Wystawa - Lublin

Marzec

-

Kwiecień

29 - Agilitówka z Magdą Łabieniec - Annówka

Maj

13-14 - Wystawa Międzynarodowa, klubowa pasterskich niepolskich - Łódź

Czerwiec

3 - DogTrekking Łapa na Szlaku - Puławy
11 - Wystawa Krajowa 1, 2 i 8 grupy FCI - Lublin
25 - Wystawa Krajowa - Przemyśl

Lipiec

8-9 - Wystawa Międzynarodowa - Warszawa

Sierpień

2 - I Kosmiczny Obóz Agility w NNL - Krośnice


Wrzesień

9 - DogTrekking Łapa na Szlaku - Sobiborski Park Krajobrazowy
10 - Wystawa Krajowa - Warszawa

Październik

-

Listopad

3-5 - Wystawa międzynarodowa - Kielce


Grudzień

-